Schéi Chrëschtdeeg a vill Gléck am neie Joer

Meilleurs Voeux pour Noël et le Nouvel An

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr

Merry Christmas and a Happy New Year

17.01.2015

GPS WORKSHOP BEFORT

De 17. Januar 2015 organiséiert d'FLMP e "GPS-Workshop" an der Jugendherberge zu Beefort, dëst vun 10.00 - 16.00 Auer.

Detailler ennert "Wanderungen / Andere Veranstaltungen"

FLMP JUGENDKOMMISSIOUN 2015

Och wëlle mir der Jugend eise Fräizäitsport méi attraktiv gestallten an hunn dofir d'Iddi, fir innerhalb vun eiser Federatioun eng Jugendkommissioun ze schafen. Wann Dir eventuell bereet sidd, fir dobäi matzeschaffen, da mellt Iech wegl. bis de 15. Januer 2015 beim Sekretariat vun der FLMP, Tél.: 691 30 26 87 oder iwwert E-Mail: flmp(at)pt.lu.

Weider Detailler fand Dir ennert "Wanderungen/andere Veranstaltungen"

IVV EUROPA JAHRESKALENDER 2015

Der Jahreskalender 2015 des IVV-Europa ist erschienen.
Er ist auf jeder IVV FLMP Wanderung in Luxemburg zum Preis von 10,00 Euros erhältlich.
Der Jahreskalender des IVV-Europa beinhaltet alle Wandertage, geführten Wanderungen und permanente Wanderwege der nationalen Verbände aus:
Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Slowakei, Südtirol, Tschechien, Türkei und Ungarn.

 

 

A B S A G E / A N N U L A T I O N

Die Wanderung vom 08. Februar 2015 in Tétange wurde aus organisatorischen Gründen abgesagt.

La marche du 08 février 2015 à Tétange est annulée.

14.11.2014

AUTORISATION GLOBALE MARCHES 2015

Bitte gehen Sie unter INTRANET um die Datei herunterzuladen

Letztes Update: 27.12.2014 |
Besucher: 430.352